Ons team

Aanspreekpunt

Uw eerste aanspreekpunt is altijd de groepsleerkracht.

Deze kan u doorleiden naar de Intern Begeleiders (leerlingzorg) Anke Huijnen en Nancy Bonnema, of de directeur (schoolbeleid) Hannie Boumans