Oudervereniging

Oudervereniging

Op onze school is een Oudervereniging (= OV) actief. Alle ouders/verzorgers die kinderen op basisschool de Meridiaan hebben en de jaarlijkse ouderbijdrage hebben voldaan, zijn automatisch lid van de OV.

 

De OV heeft een dagelijks bestuur dat bestaat uit:

* Nicole Schmitz-Franssen, voorzitter

* Irene Sterck, penningmeester

* Anke Lahaije-Meijers, secretaris

 

De OV organiseert buiten schooltijd tal van leuke activiteiten zoals o.a. Vossenjacht, Halloween, St. Maarten, de Disco-avond, Kienen en de Wandel 2-daagse. Deze activiteiten staan vermeld op de schoolkalender als OV-activiteit. Het kan voorkomen dat voor enkele activiteiten toch nog een kleine bijdrage naast de ouderbijdrage aan u wordt gevraagd, want al deze leuke activiteiten kunnen niet worden bekostigd zonder een bijdrage van de ouders/verzorgers. De ouderbijdrage is geld dat dus echt nodig is. Ondanks dat het een vrijwilliger bijdrage betreft, vragen wij u deze te voldoen.

Voor ouders die moeilijkheden hebben dit bedrag te betalen, bestaat "Stichting Leergeld". Voor vragen hieromtrent kunt u contact opnemen met onze directrice Hannie Boumans.

Ook ondersteunt de OV de "plangroep"-activiteiten binnen schooltijd (o.a. Sinterklaas-, Kerst- en Paasviering, laatste schooldag e.d.) en het schoolreisje in financiële zin. Het organiseren van al deze activiteiten is alleen mogelijk als de OV ook inkomsten heeft. Zo ontvangt de OV, naast de jaarlijkse ouderbijdrage van de ouders/verzorgers, ook een kleine aanvullende vergoeding van de medezeggenschapsraad (= MR).

Verder heeft de OV ook nauw contact met de MR en weten zij elkaar goed te vinden en elkaar over en weer te informeren.

 

Iedereen is welkom om aan de OV-vergaderingen deel te nemen, om 20:00 uur in de personeelskamer (bovenverdieping) van de basisschool. De data vindt u op de schoolkalender, daar waar staat OV-vergadering.

Interesse? Mail ons of sluit aan!

Contact en/of lid worden:

Informatie ontvangen, lid worden van de OV of helpen bij activiteiten? Het dagelijks bestuur is te bereiken via OV.demeridiaan.simpelveld@gmail.com