Overblijven

Op bs De Meridiaan is er gelegenheid om uw kind te laten overblijven. Wij streven ernaar om het overblijven een goede vervanging van de thuissituatie te laten zijn. Overblijfkinderen moeten, in onze ogen, op een leuke en gezellige manier hun lunchpauze kunnen invullen.

We hanteren, tijdens het overblijven, de normale tafelmanieren en omgangsvormen. Mobiele telefoons zijn niet toegestaan. In geval van nood kunt u, als ouder, contact opnemen met de school.

Kinderen die overblijven kunnen, op hun beurt ook, via de school, telefonisch contact opnemen met hun ouders indien nodig. Het meenemen van Nintendo’s en ander duur speelgoed wordt afgeraden. Als overblijvers en ouders toch dit speelgoed meenemen/meegeven, dan is gebruik daarvan voor eigen risico. Alle speelgoed dat de overblijvers nodig hebben, is ruimschoots voorhanden, zoals ballen, teken / kleurmateriaal, spelletjes enz. 

ONDERBOUW:

De kinderen wassen vóór het eten hun handen en gaan met hun brood en drinken aan tafel. Daar nuttigen ze, samen met andere kinderen van de groep, de lunch.

Kinderen blijven per groep over. Als iedereen klaar is met eten (meestal na 20-25 minuten) gaan we samen naar buiten om lekker te spelen, te voetballen, touwtje te springen e.d. Tijdens het buitenspelen is de poort van het schoolplein gesloten. Deze gaat om 13.05 uur open. Dit is om de veiligheid van uw kind te kunnen waarborgen. Bij regen blijven we uiteraard binnen. We kunnen dan in de gymzaal van de onderbouw spelletjes doen en in de hal wordt gekleurd en getekend.

Speelgoed is steeds in ruime hoeveelheid voorhanden. Om 13 uur gaan de kinderen naar hun klaslokaal waar ze vóór de deur wachten op de leraren. 

BOVENBOUW:

Kinderen van de bovenbouw eten gezamenlijk, per groep in hun eigen klas, hun brood. We blijven tot 12.15 uur aan tafel.

Daarna gaan de kinderen, bij mooi weer, zoveel mogelijk naar buiten om te voetballen of andere spellen te doen. Kinderen die liever binnen willen blijven mogen dat ook. Binnen kan worden gekleurd, spelletjes zijn voorhanden en ze mogen achter de pc. Voor het “spelen” met de computer gelden strikte regels. Kinderen moeten inloggen onder hun eigen naam. Het is verboden om op internet te gaan, omdat de overblijfouders niet kunnen controleren welke sites bezocht worden.

Bij regen blijft iedereen binnen. We mogen gebruik maken van de sporthal, waar we 1 spel doen met de groep die in de sporthal is. Er wordt trefbal gedaan, voetbal, softbal ed. Ook dan geldt dat kinderen die liever willen tekenen of een ander spel willen doen hiervoor de gelegenheid krijgen.

Om 13 uur zijn alle overblijvers van de bovenbouw in de hal boven, om gezamenlijk met de leerkracht hun klas in te gaan. Ook hier geldt (net als bij de onderbouw)  dat de speelplaats buiten, afgesloten is tot 13.05. Dit om de veiligheid van de overblijvers te kunnen waarborgen.   

Kosten

Het overblijven kost 1 euro per keer, betaling geschiedt via een “overblijfkaart”. Deze overblijfkaart is te koop: Op de onderbouw elke maandagochtend van 8.15 uur – 8.45 uur.

Overblijvers van de bovenbouw kunnen het geld voor de kaart aan de leerkracht geven, in een gesloten enveloppe met naam en groep erop. Er zijn overblijfkaarten van 10 euro en van 20 euro. In geval van hoge uitzondering mag 1 euro meegegeven worden.

Schoolverlaters krijgen de nog resterende, vooruit betaalde overblijfgelden terug. Heeft u interesse om ons overblijfteam te versterken, dan kunt u vrijblijvend een afspraak maken met 1 van de coördinatoren. Nieuwe overblijfkrachten zijn altijd welkom !  

Met vriendelijke groet,  Fien Aretz en Sandra Essers. Coördinatoren overblijven.

Voor wie?

In principe gaan onze kinderen in de middagpauze naar huis. Het overblijven is bedoeld voor kinderen die niet naar  huis kunnen, bijvoorbeeld omdat hun ouders werken of omdat de reistijd te lang is.

Geen continurooster

U bent misschien van andere scholen gewend dat er een verkorte middagpauze is. Dat scheelt voor de ouders een keer brengen en halen.

Wij zijn van mening dat het onderwijs in de middaguren beter aankomt en blijft hangen als de kinderen een langere pauze hebben gehad. De middagpauze komt daarmee ten goede aan onze kerntaak: onderwijs! De MR ondersteunt deze keuze.