Aanmelden

Vanaf vijf jaar moet uw kind naar school, vanaf vier jaar mag het. Wij maken dit onderscheid niet. Onze school verwacht alle leerlingen vanaf het moment dat ze vier worden. Anders is het voor de leerling niet mogelijk de school in acht jaar af te ronden.

Uw kind mag wettelijk niet eerder worden ingeschreven dan op de vierde verjaardag. Dat is dan dus meteen de eerste schooldag.

Inschrijven mag wat ons betreft vanaf de geboorte. Hoe eerder we weten dat uw kind naar onze school komt, hoe beter we prognoses kunnen maken. Wacht zeker niet te lang. Van alle driejarigen verwachten we een inschrijfformulier. U kunt altijd nog kiezen voor een andere school. Geeft u dit dan wel even door?

Procedure

U kent de school niet en u wilt een rondleiding? Neem dan contact op.

U kent de school wel en bent van plan uw kind in te schrijven? Vul dan het inschrijfformulier in en bezorg het op school (conciërge, post of e-mail)

Als uw kind bijna vier is, wordt u uitgenodigd door de Intern Begeleider (IB, jus Elly van de Kolk) voor een intakegesprek. Wij zitten boordevol vragen over uw kleuter, zodat we meteen zo goed mogelijk kunnen aansluiten met ons onderwijs en onze pedagogische zorg. U bent dan ook in de gelegenheid om alle vragen over ons te stellen. Tijdens het intakegesprek stellen we ook het "leerlinggewicht" vast voor onze bekostiging.

Instroomgroep

Wij werken met een instroomgroep. We hebben gemerkt dat onze jongste leerlingen het prettig vinden als ze tijdens het wennen aan de school de eerste weken bij elkaar zitten met voor hen bekende kinderen vanuit de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf. Tweemaal per jaar stromen de leerlingen door naar een reguliere combigroep 1/2. We kiezen voor combigroepen omdat een kleuter vooral leert in interactie met anderen. De juf "geeft les" zonder dat de kinderen dit in de gaten hebben. Zo doet ze dat ook met de differentiatie tussen oudsten en jongsten.

Zij-instroom

Zit uw kind al op een andere school en komt het naar de Meridiaan? Dan volgen we dezelfde procedure, maar dan versneld. Neem contact op met Elly van de Kolk. Zij zal voor u een afspraak maken met de IB-er van het leerjaar van uw kind. Voordat u uw kind hier kunt aanmelden, bent u verplicht uw huidige school op de hoogte te brengen. Ook bij problemen op uw huidige school, verwachten wij dat deze school kennis heeft van uw interesse in onze school.

Formulieren

Lees a.u.b. eerst de bijlage en vul dan het inschrijfformulier in. Mail, post of breng dit naar school.
Tijdens het intakegesprek zal de IB-er met u de (landelijk verplichte) ouderverklaring invullen.

Inschrijfformulier Bijlage
Ouderverklaring Intakeformulier

 

 

 

 

Vragen over het basisonderwijs?

Bekijk dan hier de gids van het ministerie.

Schooltijden

Anders dan op het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal, gaat uw kind bij ons meteen hele dagen naar school. De ene week vier dagen, de andere week vijf dagen. Is de overgang te groot, dan verrichten we maatwerk, maar we proberen de kinderen z.s.m. aan dit ritme te laten wennen.

We gaan 's ochtends naar school van half negen tot twaalf en 's middags van kwart over een tot kwart over drie. Er is steeds tien minuten inlooptijd. U mag met uw kind naar binnen komen. De eerste dagen mag u zelfs mee het lokaal in van de instroomgroep.

Na schooltijd wachten de ouders op het trottoir aan de overkant van de straat. De juf komt met de hele groep naar buiten en laat de kinderen die hun ouder zien oversteken. Tijdens dit moment heeft ze alle aandacht nodig, dus kan er geen gesprek zijn.

Overblijven

In de middagpauze gaan de kinderen naar huis. Kan dat niet vanwege uw werk? Dan kunnen ze voor een Euro per keer op school overblijven. ze eten emt vrijwilligers en gaan daarna spelen tot de school weer begint. Overblijfkaarten koopt u op maandagochtend in de hal. Kruis de overblijfdagen wel even aan op de lijst bij deur van het lokaal.

BSO

Kun u vanwege uw werk uw kind niet brengen of halen rond de schooltijden? Maak dan een afspraak met de BSO. Zie de pagina Informatie

Tasjes

Wij vragen u om een tasje te maken met gymspullen voor de gymles. Deze blijft op school tot de volgende vakantie. U wast dan de kleren en geeft het tasje daarna weer af.

Daarnaast zien we graag een tasje met eten voor de kleine pauze. Dit mag in de bak "naar huis" voor het lokaal. Blijft uw kind over? Zorg dan ook voor drank en voedsel voor de grote pauze. Leg het tasje dan in de bak "overblijven".