Ons team

Aanspreekpunt

Uw eerste aanspreekpunt is altijd de groepsleerkracht.

Deze kan u doorleiden naar de Intern Begeleiders (leerlingzorg) Elly van de Kolk (gr 1-5), Nancy Bonnema (gr 6-8), of de directeur (schoolbeleid) Hannie BoumansBovenstaande teamfoto is van vorig schooljaar.