Oudervereniging

Op onze school is een Oudervereniging actief. Alle ouders/verzorgers die kinderen op basisschool de Meridiaan hebben en de oudercontributie hebben betaald, zijn automatisch lid van de oudervereniging. Het bestuur van de oudervereniging is de ouderraad. De ouderraad organiseert activiteiten zoals St. Maarten, de disco-avond, kienen en de buitenspeeldag.

Daarnaast ondersteunt de ouderraad de plangroepactiviteiten (o.a. Sinterklaas en de kerstlunch) en het schoolreisje in financiële zin. Het kan voorkomen dat voor enkele activiteiten toch nog een kleine bijdrage aan u wordt gevraagd.

Het organiseren van al deze activiteiten is alleen mogelijk als de ouderraad ook inkomsten heeft. Zo ontvangt de ouderraad naast de contributie van de ouders een vergoeding van de medezeggenschapsraad (MR).

Het dagelijks bestuur:  

De overige bestuursleden:  

 

Iedereen is welkom om aan de ouderraadvergaderingen deel te nemen, om 20:00 uur in de personeelskamer van de basisschool. De data vind je op de schoolkalender, daar waar staat OR-vergadering.  

Interesse? Mail ons of sluit aan!  

Contact:  

Lid worden van de ouderraad of helpen bij activiteiten? Het bestuur is te bereiken via OV.demeridiaan.simpelveld@gmail.com  

Brief Contributie betalen:

 

 

 

 

Facebook

Volg ons op Facebook